Ιστορία Λήμνου

Η Λήμνος βρίσκεται στο βορειο-ανατολικό Αιγαίο. Χαρακτη-ρίζεται από την φυσική & ταυτόχρονα άγρια ομορφιά του τοπίου αλλά και τους ανθρώπους της. Η ιστορία της ξεπηδά μέσα από τα βάθη των αιώνων.

Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού έζησαν κατά την 5η χιλιετηρί-

δα π.Χ. Στην Ηφαίστεια θα δείτε την πρώτη πρωτεύουσα

και μεγαλύτερη πόλη του νησιού.

Στην Πολιόχνη βρίσκεται πόλη η οποία κτίστηκε 1.000 χρό-

νια πριν την Τροία και το αρχαιότερο βουλευτήριο του κόσ-μου.

Τέλος στην πόλη της Μύρινας βρίσκεται το Μουσείο του νησιού με πολλά από τα εκθέματα των ανασκα-φών. Σύγχρονη πρωτεύουσα του νησιού είναι η Μύρινα όπου βρίσκεται και το λιμάνι. Μαζί με τα υπόλοι-πα χωριά του νησιού, προσφέρουν όσα θα επιθυμούσε κανείς για ευχάριστες διακοπές και αξέχαστη διαμονή. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις πολλές και πανέμορφες παραλίες του νησιού (500 km περίπου ακτών), όπως αυτές στο Πλατύ, Αϊ Γιάννη, Εβγάτη, στο Θάνος στη Νεφτίνα και πολλές άλλες.

Mabella Beach

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1437 MHTE: 03 10 K 13 3K 02734 00

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.

Get Flash Player